+91 797 802 0226 / 943 831 7374

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Training Provider

Skill Developement


  • Multi state & Multi Skill Training.
  • Trained 96000 youth in different Govt. schemes & Programme.
photo
photo

© 2018 Hari Telematics Pvt. Ltd. All RIght Preserved.